Get Adobe Flash player

กิจกรรม

User login

ล็อกอินด้วยระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport)
รหัสผ่านระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (e-Passport)

You are here

Home

ข่าวมทร.

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS)

ข่าวมทร. - Fri, 21/02/2020 - 17:52

        ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) จะไม่สามารถใช้งานได้ในชั่วเวลาดังกล่าว 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวมทร. - Mon, 17/02/2020 - 11:25

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเสนอราคาซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2563

read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวมทร. - Wed, 12/02/2020 - 10:27

        ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดขัดข้อง สาย Fiber Optic ขาด ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีปัญหาช้าลง  ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

 

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2020 และ กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ Thailand Design Creator Competition 2020

ข่าวมทร. - Fri, 31/01/2020 - 13:56

กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  MOS Olympic Thailand Competition 2020
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขาหรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง  15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
2. เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)

ขั้นตอนการสมัคร

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universiti Malaysia Sarawak

ข่าวมทร. - Tue, 28/01/2020 - 13:38
วันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนDamasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563/2564

ข่าวมทร. - Tue, 21/01/2020 - 15:40
 ด้วยสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์ทุน Darmasiswa Schorlarship Program ประจำปีการศึกษา 2563/2564 ของกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนาธรรม ประเทศอินโดนีเซีย สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาภาษาอินโดนีเซียและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://darmasiswa.com.kemdikbud.go.id และสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563-3 มีนาคม 2563  

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตอนรับMr.Samsu Rizal กงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ณ คณะเกษตรศาสตร์

ข่าวมทร. - Thu, 16/01/2020 - 17:40
 เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2563 ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์สังข์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิดชัยเพ็ชร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตัวแทนคณาจารย์ ต้อนรับ Mr Samsu Rizal กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพื้นที่ต่างๆของคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ท่านกงสุลได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ    read more

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าและบริการ

ข่าวมทร. - Fri, 20/12/2019 - 13:45

      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ศูนย์จำหน่ายสินค

read more

Pages

ระบบสารสนเทศ